logoplaatje

Palliatievezorg.nl Palliatieve zorg...

Palliatieve zorg...

plaatje: bulletOnder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiŽnt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.
Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiŽnt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiŽnten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiŽnt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens Ďtotale zorgí genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ĎEen comfortabel ziekte- en sterfbedí is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.