logoplaatje

Palliatievezorg.nl Actueel

Nieuws - 2018

Boek over levenseindegesprekken

Geplaatst: 12 april 2018
plaatje: bulletBureau MORBidee publiceerde onlangs het boek ‘Levenseindegesprekken. Een whitepaper voor zorgverleners’. Het boek behandelt het waarom, wanneer, waarover en hoe van levenseindegesprekken. Dit zijn gesprekken over de toekomst, die zorgverleners met patiënten (en naasten) kunnen voeren als zij ongeneeslijk ziek zijn en/of een hoge kwetsbaarheid kennen.
Volgens de auteurs kunnen levenseindegesprekken in diverse contexten plaatsvinden. Op hoofdlijnen bekeken gaat het in de gezondheidszorg om vier situaties:
1. er is sprake van ouderdom en/of hoge kwetsbaarheid
2. er is sprake van een levensbedreigende ziekte
3. er is sprake van palliatieve zorgverlening
4. er is sprake van een acute, levensbedreigende situaties
Afhankelijk van de situatie varieert de urgentie om de gesprekken op te starten. Voor alle situaties geldt echter het motto: ‘Beter een jaar te vroeg, dan een dag te laat’, menen de auteurs. Het boek benoemt vele tientallen onderwerpen waarover zorgverleners met patiënten in gesprek kunnen gaan. Ook reikt het boek zo’n veertien concrete handvatten aan om de gesprekken te starten of te vereenvoudigen.
Onderdeel van het boek is de Flowchart Communicatie Palliatieve Zorg, waarmee hulpverleners in één oogopslag kunnen zien wanneer zij gesprekken over palliatieve zorg met hun patiënten kunnen starten. Gesprekken over het levenseinde zijn een wezenlijk aspect van die communicatie.

Het boek is voor 8,95 te koop in de webwinkel van Bureau MORBidee.
terug naar overzicht