logoplaatje

Palliatievezorg.nl Actueel

Agenda opgeven

Heeft u een evenement of gebeurtenis die vermeld zou moeten worden in deze agenda? Laat het ons weten middels een mailtje naar info@palliatievezorg.nl.
plaatje: bullet19 september 2018 - 28 september 2018
In gesprek over het levenseinde
Van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Waarover praat je en wanneer begin je? Op die vragen gaat de scholing 'In gesprek over het levenseinde' in. Er is aandacht voor enige theorie en kennisoverdracht, maar daarnaast oefen je met mede-cursisten in levenseindegesprekken.

De scholing wordt op 19 september in Tiel, en op 28 september in Zwolle aangeboden. De scholing wordt verzorgd door Rob Bruntink, onder meer auteur van het boek Levenseindegesprekken, dat in het voorjaar is uitgegeven door Bureau MORBidee.
Website: www.zorgscholing.nl
plaatje: bullet25 september 2018
Cafť Doodgewoon Apeldoorn
In Wilde Pieters in Apeldoorn wordt op 25 september de maandelijkse Cafť Doodgewoon-avond gehouden. Ditmaal is er aandacht voor palliatieve thuiszorg.

Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. Na de bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten. Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Pati%C3%ABnten-en-naasten/Caf%C3%A9-Doodgewoon
plaatje: bullet28 september 2018
Geen einde aan zorg - 25 jaar Hospice Nijkerk
Hospice Nijkerk bestaat 25 jaar en dat wordt op 28 september gevierd met een symposium Geen einde aan zorg. In de middag spreken onder meer Sander de Hosson (longarts/auteur), Bart Schweitzer (van Stichting PaTz) en Manu Keirse (rouwdeskundige).
Website: www.hospicenijkerk.nl
plaatje: bullet29 september 2018 - 30 september 2018
Verder in de palliatieve terminale zorg
Onder de naam 'Verder in de palliatieve terminale zorg' bieden Trudy Hommel en Madeleine Timmermann een verdiepende opleiding aan voor professionals werkzaam in de palliatieve terminale zorg. De pijlers zijn systeemzorg, presentiebenadering en de Learning Community, die door de cursisten wordt gevormd.

De opleiding start in oktober en telt zeven opleidingsdagen. Een kennismakingsweekend is gepland op 29 en 30 september.
Website: www.trudyhommel.nl
plaatje: bullet2 oktober 2018
Palliatieve Zorg Basis
Tijdens de praktische basiscursus worden de belangrijkste onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg doorgenomen ter verdieping van jouw dagelijkse werkzaamheden. Er wordt aan de hand van casussen en rollenspellen gewerkt aan het verder ontwikkelen van kennis, observeren, signaleren, samenwerken en communiceren bij een palliatieve cliŽnt. De cursus heeft veel variatie in werkvormen en heeft een interactief karakter, waardoor er zowel voor de docente als voor deelnemers ruimte is om ervaringen uit te delen en uit te wisselen.

De scholing wordt op 2 oktober verzorgd in Tiel, door Lisanne Huiberts.
Website: www.zorgscholing.nl
plaatje: bullet5 oktober 2018
Nationale Congres voor Hospicezorg
Op 5 oktober wordt in Ede het 4e Nationale Congres voor Hospicezorg gehouden. Het congres is gericht op verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers palliatieve terminale zorg en andere medewerkers van hospices en palliatieve afdelingen.
Website: www.congressenmetzorg.nl
plaatje: bullet5 oktober 2018 - 14 juni 2019
Intensive ĎOmgaan met Stervení op post-HBO niveau
In de opleiding 'Omgaan met sterven' worden deelnemers intensief voorbereid op de begeleiding van stervenden vanuit de visie dat zijzelf daarbij hun eigen instrument zijn. Verbinding met en verdieping in het eigen proces zijn daarbij uitgangspunt.
De opleiding tot stervensbegeleider rust op twee pijlers, t.w. begrip en bewustzijn.
De intensive omvat 9 opleidingsdagen en kan op vrijdag of zaterdag worden gevolgd.
Website: www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl
plaatje: bullet19 oktober 2018
Sterven jouw cliŽnten ook?
Zorgscholing biedt op 19 oktober in Tiel de scholing 'Sterven jouw cliŽnten ook?' aan, vooral bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.

Het overlijden van een cliŽnt of naaste confronteert professionals vaak met zichzelf. Eigen herinneringen, eigen eerdere ervaringen en de emotionele binding zorgen voor zeer diverse reacties. Deze cursus over psychosociale ondersteuning bij sterven en rouw geeft aandacht aan de volgende vragen: Hoe kunnen we professioneel omgaan met sterven en rouw? En hoe verwerken we zelf dit verlies? Hoe kunnen we met respect zowel de stervende als de naasten zoveel mogelijk helpen met het stervensproces en de daaropvolgende rouw?

De scholing is in handen van Desiree Helmond, communicatietrainer en rouwdeskundige.
Website: www.zorgscholing.nl
plaatje: bullet24 oktober 2018
Op weg naar de toekomst
Onder de titel 'Op weg naar de toekomst. Nog betere Pijn- en Palliatieve Geneeskunde. Afscheid van onze Radboudumc pioniers' wordt op 24 oktober een congres gehouden dat in het teken staat van de drie pioniers Kees Besse, Jose Jacobs-van Leur en Stans Verhagen. Behalve dat deze drie mensen een lezing houden, zijn er ook toespraken van onder meer Peter Huijgens en Kris Vissers.
Website: www.radboudumc.nl/24okt2018
plaatje: bullet31 oktober 2018
Zorg rondom het levenseinde
Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Niet langer staat genezing, maar de kwaliteit van het leven en het verlichten van het lijden centraal. Als verpleegkundige of verzorgende bied je dan ook vooral emotionele ondersteuning aan de patiŽnt en diens naasten. Goede communicatie met de patiŽnt, zijn of haar naaste(n) en met je collegaís is dan ook essentieel.

Op het congres Zorg rondom het levenseinde is er dan ook aandacht voor vragen als:
Ė hoe breng je de wensen, behoeften en vragen van patiŽnten en naasten in kaart?
Ė hoe communiceer je met terminale patiŽnten met dementie?
Ė hoe ga je het gesprek aan over doodgaan?
Ė hoe zet je humor in?

Andere thema's zijn onder meer doodsangst en stoppen met eten/drinken om het levenseinde te bespoedigen.
Website: www.congressenmetzorg.nl
plaatje: bullet6 november 2018
Als sterven niet vredig verloopt
De stervensfase kan gepaard gaan met onrust, angst en spirituele pijn. Dat doet niet alleen iets met de stervende zelf, maar ook met de mensen om hem of haar heen, zoals naasten en zorgverleners. De bijscholing 'Als sterven niet vredig verloopt' helpt om woorden te geven aan onmacht en biedt handvatten om op een goede manier de stervende en naasten bij te staan.

De bijscholing wordt aangeboden door hospice Bardo op 6 november, en uitgevoerd door Erik Olsman, geestelijk verzorger van hospice Bardo.
Website: www.hospicebardo.nl
plaatje: bullet6 november 2018
De dokter en de dood
Op 6 november vindt het traditionele symposium 'De dokter en de dood' plaats, ditmaal in Amsterdam. Sprekers zijn onder meer Bert Keizer en Renť ten Bos (Filosoof des Vaderlands).
Website: https://www.medischcontactlive.nl/de-dokter-en-de-dood-2018/programma.html
plaatje: bullet7 november 2018 - 9 november 2018
Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Het tweejaarlijkse Nationaal Congres Palliatieve Zorg wordt in 2018 op 7, 8 en 9 november gehouden. Het is de 7e keer dat dit congres wordt georganiseerd.
Website: evenementen.palliactief.nl/
plaatje: bullet14 november 2018
Ontwikkelingen in de hospicezorg
De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) houdt op 14 november in Etten-Leur een bijeenkomst waarin actuele ontwikkelingen binnen de hospicezorg zullen worden gepresenteerd.
In het bijzijn van Minister Hugo de Jonge praten wij over het belang van hoogwaardige hospicezorg voor mensen in de laatste levensfase. Ook zal er ingegaan worden op de samenwerking tussen de Associatie en de andere koepel waarbij vele tientallen hospices zijn aangesloten: VPTZ Nederland.
Website: www.ahzn.nl
plaatje: bullet27 november 2018
Hospicezorg bij Cafť Doodgewoon
In Wilde Pieters in Apeldoorn wordt op 27 november de maandelijkse Cafť Doodgewoon-avond gehouden. Ditmaal is er aandacht voor hospicezorg.

Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. Na de bijeenkomst is er gelegenheid tot napraten. Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Pati%C3%ABnten-en-naasten/Caf%C3%A9-Doodgewoon
plaatje: bullet9 januari 2019
Ethiek in de zorgsector - Beroepsopleiding
Op 8 januari 2019 start de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc voor de 26ste keer de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector. De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen.

De opleiding bestaat uit 18 dinsdagen van 13.30 tot 20.30 uur, verdeeld over 3 modulen die plaatsvinden in Kasteel Heyendael, Geert Grooteplein 9 te Nijmegen.

Module 1 gaat over ethische vragen rond begin en einde van het leven, de hoofddocenten zijn drs. Janske Hermens en dr. Lieke van der Scheer.
Module 2 gaat over zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen, de hoofddocenten zijn dr. Gert Olthuis en dr. Maaike Hermsen.
Module 3 gaat over ethische problemen in beleid en management van de zorg, hoofddocenten zijn dr. Hans van Dartel en dr. Frouk Weidema

Website: www.ethiekindezorgsector.nl