logoplaatje

Palliatievezorg.nl Actueel

Nieuws - 2018
plaatje: ZonMw-commissieleden belonen commissieleden

ZonMw-commissieleden belonen commissieleden

Geplaatst: 9 maart 2018
plaatje: bulletHet aantal commissieleden dat Palliantie-gelden aan zichzelf toekent is bij de laatste ronde gestegen van drie naar vijf. Dat blijkt uit het overzicht van de projecten die in januari 2018 geld hebben gekregen.
Anders dan in eerdere jaren, had ZonMw voor de subsidietoekenning van 2017-2018 een wensenlijstje opgesteld. ZonMw wilde bij voorbeeld projecten over gezamenlijke besluitvorming, rouwzorg, communicatie, bewustwording onder niet-palliatief geschoolde professionals en de behoefte aan technologie om thuis te kunnen verblijven. Het veld heeft slechts aan de helft van de wensen gehoor kunnen geven. Er werden 26 projectaanvragen ingediend. Vijftien daarvan zijn beloond met subsidie. Daaronder vallen ook thema’s waar ZonMw niet om gevraagd had, zoals een onderzoek naar palliatieve sedatie, een plan voor de integratie van adviezen voor medicamenteuze behandelingen in de app PalliArts en de ontwikkeling van een signaleringstool voor huisartsen om advance care planning-gesprekken te voeren.

Opvallend aan het overzicht is dat bij vijf van de vijftien projecten de hoofdaanvrager tevens lid is van de commissie die een beslissing moet nemen over de vraag waar het geld van Palliantie aan toegekend wordt. Daarmee lijkt de commissie voor een belangrijk deel geld aan eigen leden uit te keren. Bij de eerdere subsidierondes hadden slechts drie commissieleden die dubbele pet van hoofdaanvrager én toekenner van subsidies op.

Het is des te opvallender omdat ZonMw vorig jaar onder een vergrootglas is komen te liggen ten aanzien van de (schijn van) belangenverstrengeling, die ook de aandacht trok bij andere onderzoekprogramma’s van ZonMw. Het radioprogramma Argos maakte daar enige uitzendingen over, waarna ZonMw ter verantwoording werd geroepen door het Ministerie van VWS. Mogelijk is deze onrust er mede de oorzaak van dat er in 2018 geen nieuwe subsidieronde komt. ZonMw beraadt zich over de verdere toekomst van Palliantie.
terug naar overzicht