logoplaatje

Palliatievezorg.nl Colofon

Over deze site

plaatje: bulletDe website palliatievezorg.nl bestaat sinds 1997. De site is vooral gemaakt voor mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben en hun partner, familieleden, vrienden en andere naasten. De website is opgericht in een tijd dat het begrip ‘palliatieve zorg’ nauwelijks bekend was, laat staan wat de zorg inhoudt. Hoewel we inmiddels ruim tien jaar verder zijn en de bekendheid van palliatieve zorgverlening absoluut is toegenomen, blijken er nog veel onduidelijkheden te bestaan. Zoals: wat valt er eigenlijk allemaal onder palliatieve zorg? Waar ‘kun je het halen/krijgen’? Als ik niet thuis kan sterven, hoe kom ik bij voorbeeld in een hospice terecht? Ook de zorgverleners met wie zieken en hun naasten te maken hebben kunnen lang niet alle antwoorden geven.
Om de bezoekers maar zoveel mogelijk informatie te geven over welke mogelijkheden van/voor zorgverlening er zijn, bestrijkt de site de gehele breedte van palliatieve zorgverlening. Er wordt op de site dus veel informatie gegeven over pijn- en symptoombestrijding, maar ook over psychosociale begeleiding en spirituele zorg.
Wat stervenslokaties betreft, is er aandacht voor alle opties: thuis, in een instelling of in een hospice/bijna-thuis-huis. Ook wordt stilgestaan bij de betrokken zorgverleners (van artsen en verpleegkundigen tot vrijwilligers en mantelzorgers).

Op de website komt tevens aan de orde voor wie palliatieve zorg bedoeld is, en vanaf wanneer. Er is aandacht voor ‘de grootste doelgroepen’ (mensen met kanker, mensen met een chronische ziekte), maar ook voor specifieke doelgroepen als verstandelijk gehandicapten of dementerenden. De site is hiermee (hopelijk) niet alleen voor het grote publiek interessant, maar ook voor zorgverleners.

De website biedt verder over palliatieve zorgverlening:
  • nieuwsberichten
  • achtergrondartikelen
  • columns
  • onderzoeksrapporten
  • het aanbod van congressen, cursussen en scholingen
  • boekenlijst
  • namen-, woorden- en begrippenlijst


Peter van Schaik en Rob Bruntink
Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg