logoplaatje

Palliatievezorg.nl Bibliotheek

plaatje: Joke van Zoest

Joke van Zoest

plaatje: bulletJoke van Zoest (1966) is oprichter van de Nabestaandenplanner. Zij wenst mensen bewust te maken van het feit dat ieder mens een erfenis achterlaat. Niet alleen op financieel gebied maar op alle gebied. Daarnaast wenst zij mensen bewust maken dat wensen op papier gezet kunnen worden en dat er deskundigen zijn die daarbij kunnen helpen. Zij is Financieel Planner (FFP) en heeft veel ervaring opgedaan in de verzekeringsbranche, de pensioenbranche en binnen de financiële planningswereld.

Zij is naast ondernemer moeder van drie kinderen en schrijft in haar vrije tijd graag korte verhalen en gedichten. De columns die zij schrijft zullen informatief en vakinhoudelijk zijn (erfrecht, en/of het regelen van administratieve en financiële zaken) of de lezer aanzetten tot nadenken.

Voor meer informatie: www.nabestaandenplanner.nl