logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

plaatje: Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

plaatje: bulletHet kan vanwege de conditie van de zieke nodig zijn iemand in te schakelen voor huishoudelijke hulp. In de meeste dorpen en steden zijn daar diverse organisaties voor te benaderen. De procedure begint bij uw gemeentehuis. Meestal heeft de gemeente hiervoor een speciaal `WMO-bureau` (of WMO-loket, of Zorgloket).
Het heet een WMO-bureau omdat u huishoudelijke hulp kunt krijgen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een aanvraag voor huishoudelijke hulp moet u - per post of soms kan het via internet (zie de website www.regelhulp.nl) - naar dit bureau versturen. Dit WMO-bureau kan vervolgens het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) inschakelen, die gaat bekijken of u inderdaad recht heeft (en zo ja: hoeveel) op huishoudelijke hulp. Iemand van het CIZ zal daarvoor contact met u opnemen. Hoeveel tijd er zit tussen de aanvraag en de indicatiestelling is van situatie tot situatie verschillend. Het kan dagen, maar ook weken duren.

Als u een indicatie voor huishoudelijke hulp krijgt, kunt u die hulp op twee manieren praktiseren: door het WMO-bureau de huishoudelijke hulp te laten regelen, of door het zelf te doen. Het WMO-bureau werkt hiervoor samen met diverse organisaties. Meestal zijn dat organisaties die ook thuiszorg (de inzet van verzorgenden en verpleegkundigen) kunnen leveren. Als u het zelf wilt regelen, kunt u behalve die organisaties ook anderen - bij voorbeeld iemand uit de familie of een buurvrouw - inschakelen. In dat geval maakt u gebruik van het persoonsgebonden budget pgb. Laat u het uitkiezen van de huishoudelijke hulp aan het WMO-bureau over, dan krijgt u zorg in natura.

Wat mag u wel of niet verwachten van huishoudelijke hulpen? Doen ze de afwas? Lappen ze de ramen? Verzorgen ze mijn tuin? De antwoorden op die vragen vindt u hier.

Is alle huishoudelijke hulp gratis? Nee, u zult een eigen bijdrage moeten betalen. Deze is onder meer afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt berekend en geļncasseerd door het CAK (Centraal Administratiekantoor). Meer informatie over de te verwachten hoogte van de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK: www.hetcak.nl. Informatie over de eigen bijdrage (los van de hoogte) vindt u hier.

Reageren?

plaatje: bulletWilt u een reactie geven op bovenstaande tekst? Dat kan hieronder.