logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

plaatje: Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

plaatje: bulletZowel voor huishoudelijke hulp als thuiszorg moet een eigen bijdrage worden betaald. Deze wordt berekend n gend door het Centraal Administratiekantoor.
In het jargon van de overheid valt de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp onder de `eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf`. Dit ter onderscheid van de eigen bijdrage die bewoners van bij voorbeeld verpleeghuizen betalen (Zorg met Verblijf).

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van drie factoren:
- de samenstelling van het huishouden,
- het belastbare inkomen en
- de leeftijd van de persoon die de huishoudelijke hulp of thuiszorg nodig heeft.

Op de website van het Centraal Administratiekantoor staat een rekenhulp, waarmee u uw eigen bijdrage zelf kunt berekenen. Deze rekenmodule (zie onder de button Zorg zonder verblijf op www.hetcak.nl) voert u via negen stappen naar het bedrag dat u hoogstwaarschijnlijk moet gaan betalen.

Heeft u tijdens het invullen vragen, dan kan met het CAK gebeld worden via een gratis telefoonnummer: 0800-1925.

Hoelang er een eigen bijdrage betaald moet worden, is afhankelijk van de vraag hoelang er huishoudelijke hulp of thuiszorg nodig is. Het CAK gebruikt daarbij niet de termen dagen, weken of maanden, maar spreekt over zorgperiodes. Een zorgperiode staat gelijk aan vier weken. Een zorgjaar bestaat uit 13 perioden. Het CAK verstuurt per periode een factuur.

De overheid heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de eigen bijdrage. Mensen die zowel huishoudelijke hulp als thuiszorg nodig hebben, betalen twee eigen bijdragen. De twee bedragen mogen samen echter niet hoger zijn dan het gestelde maximum.

Het maximale bedrag dat u in 2010 aan eigen bijdrage dient te betalen, is afhankelijk van het belastbare inkomen over 2008. Hoe hoog uw maximale bedrag is, staat in een brief die het CAK hierover naar u verstuurt en `een beschikking` wordt genoemd.

Reageren?

plaatje: bulletWilt u een reactie geven op bovenstaande teksten? Dat kan hieronder.