logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

plaatje: Thuiszorg

Thuiszorg

plaatje: bulletBehalve mantelzorg - de zorg van familie en vrienden - kan er ook thuiszorg van verzorgenden en verpleegkundigen nodig zijn. Zij kunnen vanalles voor u betekenen. Van voorlichting geven tot hulp bij het aankleden, van wondverzorging tot pijnbestrijding.
Wat thuiszorg betreft gaat het vooral om deze vier zorgfuncties:
- persoonlijke verzorging
- (gespecialiseerde) verpleging
- Advies, Instructie en Voorlichting
- begeleiding en ondersteuning

Deze zorgfuncties kunt u via een wijkverpleegkundige van een thuiszorginstelling verkrijgen of inkopen.

In de praktijk verandert de behoefte aan zorg voortdurend. Om die reden kan het nodig zijn af en toe om een herindicatie te vragen. De zorg wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet. Actuele informatie hierover vindt u hier.

Er zijn ook diverse elektronische vindingen die het thuis wonen kunnen vergemakkelijken. Deze vindingen worden onder de verzamelterm `domotica` geschaard. U kunt hier meer lezen over domotica.

Persoonlijke verzorging

De meest voorkomende vorm van ondersteuning die in de thuiszorg nodig is wordt `Persoonlijke verzorging` genoemd. Hieronder valt:
- hulp bij het wassen (douchen/in bad), aan- en uitkleden en bij het in en uit bed gaan
- hulp bij het verplaatsen in zit- of lighouding (van bed naar stoel of omgekeerd)
- hulp bij de toiletgang
- hulp bij het eten en drinken
- de verzorging van tanden, haren, nagels en huid (of het geven van voorlichting hierover)
- het aanbrengen van een prothese
- het toedienen van medicijnen

Als u de zorgfunctie `Persoonlijke Verzorging` krijgt toegekend, mag u bovenstaande lijst activiteiten dus van de verzorgenden die bij u thuiskomen verwachten.
plaatje: (Gespecialiseerde) Verpleging

(Gespecialiseerde) Verpleging

De zorgfunctie die `Verpleging` wordt genoemd ligt vaak in het verlengde van de `Persoonlijke Verzorging`. Het gaat hierbij om verpleegkundige zorg, zoals het injecteren van medicijnen of wondverzorging.

De volgende handelingen horen bij deze zorgfunctie:
- verpleegtechnische handelingen
- wond- en/of stomaverzorging
- ondersteuning bij ontlasting/uitscheiding (verzorging van het katheter bv)
- medicijnen klaarzetten
- advies, instructies of voorlichting geven over aspecten van het ziek-zijn
- advies, instructies of voorlichting geven aan uw familie en/of vrienden

Onder Gespecialiseerde Verpleging vallen minder vaak voorkomende taken. Het gaat hierbij om medisch-technische zorg, zoals:
- (epidurale/spinale) pijnbehandeling
- intraveneuze medicatietoediening (o.m. ten bate van pijnbehandeling)
- intraveneuze vocht- en voedingtoediening (via katheter of sonde)
- bloedtransfusie
- vernevelen
- nierfunctievervangende therapie
- uitzuigen tranchea
- beademing (zuurstof)
plaatje: Advies, Instructie en Voorlichting

Advies, Instructie en Voorlichting

Veelal wordt u allereerst door de thuiszorgorganisatie een zogeheten `AIV-gesprek` aangeboden. Mogelijk zelfs meer dan één. Een AIV-gesprek wil zeggen dat u een verpleegkundige op bezoek krijgt met wie u kunt praten over uw ziekte en wat die u doet in het dagelijkse leven. Tot welke beperkingen leidt de ziekte, en hoe gaat u daarmee om? Welke hulp kunt u daarbij gebruikten?

Vaak wordt het wenselijk geacht dat uw partner, een familielid of een anderszins goede bekende bij het AIV-gesprek aanwezig is.

Het kan zijn dat het AIV-gesprek plaatsvindt op het moment dat u nog helemaal geen thuiszorg nodig heeft. Toch is het goed om alvast contact te hebben met de organisatie die eventueel later, als het wel nodig is, de zorg komt geven. U heeft in ieder geval een naam van een contactpersoon. En u weet wat beter hoe de organisatie van de thuiszorg in elkaar steekt.

Begeleiding en ondersteuning

Uw ziekte kan dusdanig overweldigend zijn, dat u ook begeleiding en/of ondersteuning kunt gebruiken bij allerlei dingen die u eerder vanzelfsprekend deed. De dag volkrijgen bij voorbeeld. Een eindje wandelen. De financiën op orde houden. Vanuit de zorgfunctie `Begeleiding en ondersteuning` kunt u hierbij hulp krijgen.

Reageren?

plaatje: bulletWilt u een reactie geven op bovenstaande teksten? Dat kan hieronder.