logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

plaatje: Medische zorg

Medische zorg

plaatje: bulletDe huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. De ene huisarts is de andere niet. Het kan zijn dat hij/zij regelmatig op eigen initiatief vraagt hoe het met u gaat, het kan ook zijn dat u alleen contact met hem/haar heeft als uzelf daartoe het initiatief neemt.
De huisarts kan een rol spelen op velerlei gebied, zowel voor de zieke als zijn naasten. Hij/zij kan uitleg geven over de ziekte, behandelingen in gang zetten, instructies geven over handelingen die door naasten kunnen worden verricht, oog houden voor de psychische gezondheid van zowel zieke als naasten of de persoon zijn die kan doorverwijzen naar thuiszorg of andere benodigde hulp.

De huisarts is zťker relevant als u (nu al) wilt weten welke behandelingsmogelijkheden er zijn op uw sterfbed, in het geval u ernstig lijdt onder de klachten die er op dat moment (mogelijk) zijn. Daarover kan niet vroeg genoeg gesproken worden, zodat u weet wat u van hem/haar mag verwachten (en wat niet).

Voor informatie over de diverse medische beslissingen rondom het levenseinde, klik hier.
plaatje: Onderzoek

Onderzoek

In 2001 publiceerde Maria van den Muijsenbergh haar proefschrift `Palliatieve zorg door de huisarts. Ervaringen van huisartsen, patiŽnten en naaststaanden`.

Ze onderzocht onder meer de verwachtingen die patiŽnten en naasten van hun huisarts hebben en hoe huisartsen dit onderdeel van hun werk ervaren. Als iets duidelijk wordt, is het wel dat patiŽnten en naasten van hun huisarts mťťr verwachten dan uitsluitend medisch (technisch) handelen (bij bij voorbeeld pijn- en symptoombestrijding). Zij willen vooral dat hun huisarts goed luistert en met hen meeleeft. Daarnaast willen zij dat hun huisarts bereikbaar en beschikbaar is, organisatorische problemen oplost en goede uitleg geeft, onder meer over het beloop van de ziekte, de te verwachten klachten en de behandelingsmogelijkheden.

Persoonlijke aandacht en ondersteuning wordt het allerbelangrijkst gevonden. PatiŽnten zijn het meest tevreden als de huisarts voor alles een luisterend oor heeft en als zij het gevoel hebben dat de huisarts als persoon met hen meeleeft.

Reageren?

plaatje: bulletWilt u een reactie geven op bovenstaande teksten? Dat kan hieronder.