logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

plaatje: `Zorg in natura` of Persoonsgebonden budget

`Zorg in natura` of Persoonsgebonden budget

plaatje: bulletAls u via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) de indicatie heeft gekregen voor huishoudelijke hulp of thuiszorg, kunt u die hulp/zorg op twee manieren `uitgekeerd krijgen`. De eerste manier is dat u die hulp of die zorg laat regelen door het WMO-bureau van de gemeente (in het geval van huishoudelijke hulp) of door het zorgkantoor (in het geval van thuiszorg): dat heet `zorg in natura`. De tweede manier wordt `persoonsgebonden budget` genoemd. In dat geval krijgt u een geldbedrag waarmee u vervolgens zelf de mensen voor huishoudelijke hulp of thuiszorg inhuurt.
Aan beide mogelijkheden - zorg in natura ůf persoonsgebonden budget - kleven voor- en nadelen. U moet zelf afwegen welke voor- en nadelen het meest zwaar wegen. Door het CIZ wordt u gevraagd een keuze te maken.

In het geval van `zorg in natura` bepaalt het CIZ op hoeveel hulp of zorg u recht heeft. In het geval u kiest voor het `persoonsgebonden budget` bepaalt het zorgkantoor - dat van het CIZ het besluit over de indicatie toegestuurd krijgt - hoe hoog het geldbedrag is dat u in een bepaalde periode aan hulp/zorg kunt besteden.

Het persoonsgebonden budget kan niet voor alle zorgfuncties die in de AWBZ worden onderscheiden aangewend worden. Wel voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf (logeeropvang) en vervoer, maar niet voor behandeling. In de praktijk hoeft dit echter geen beletsel te zijn om voor het pgb te kiezen. U kunt - voor het geval u ook zorg nodig heeft die onder `behandeling` valt - de zorg in natura met het pgb combineren.

Zorg in natura

De hulp die zorginstellingen leveren wordt `zorg in natura` genoemd. De meeste mensen kiezen voor deze optie, omdat dit de minste rompslomp met zich meebrengt. Hoewel die rompslomp wel meevalt als u een tijdje aan de bureaucratie gewend bent, is het in het begin op z`n minst een psychologische drempel die genomen moet worden.

Zorg in natura betekent concreet dat een zorginstelling een huishoudelijke hulp, verzorgende en/of verpleegkundige bij u thuis laat komen. Hij/zij verricht de taken die volgens de indicatie uitgevoerd moeten worden.

Het is de gemeente (in het geval van huishoudelijke hulp) of het zorgkantoor (in het geval van thuiszorg) die beslist welke zorginstelling de zorg aan u levert. Mogelijk krijgt u wel een keuze voorgelegd, maar u kunt er niet 100% vanuit gaan dat uw keuze geŽffectueerd wordt. De gemeente of het zorgkantoor kan alleen instellingen inschakelen waarmee het contracten heeft afgesloten.
plaatje: Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget

Eťn van de grootste voordelen van het persoonsgebonden budget (pgb) is dat u zelf kunt bepalen welke organisatie u inschakelt voor de hulp in de huishouding of de thuiszorg. Soms kunt u zelfs bepalen welke persoon er over de vloer komt. Voor hulp in de huishouding kunt u bij wijze van spreken ook uw buurvrouw inschakelen. Met haar kunt u ook makkelijker afspraken maken over wanneer ze wel of niet komt, dan met een grote organisatie.

Heeft u een pgb voor thuiszorg, dan krijgt u het geld van het zorgkantoor. Heeft u een pgb voor hulp in de huishouding, dan betaalt de gemeente. Meestal krijgt u het jaarbedrag in gedeelten uitbetaald: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.

Met een pgb bent u in feite een soort werkgever die vanuit het pgb-geldbedrag werknemers inhuurt. Dit houdt echter ook in dat u contracten/overeenkomsten met hen moet afsluiten en verantwoordelijk bent voor de financiŽle administratie (salaris betalen). Ook moet u - in het geval van genoten thuiszorg - uw bestedingen verantwoorden aan het zorgkantoor.

Aan de grote vrijheid die de pgb-optie biedt, kleeft direct ook het grootste nadeel. De regelgeving rondom pgb is niet bepaald eenvoudig. Wie ziek is, heeft vaak genoeg aan zijn/haar hoofd en zit niet te springen om extra `gedoe`. Mogelijk kan iemand uit uw omgeving dit `gedoe` op zich nemen. Zo niet, dan kunt u gebruik maken van de deskundigheid van organisaties op dit gebied als het SVB Servicecentrum PGB of Per Saldo.

Het Servicecentrum PGB voert administratieve taken uit voor zogeheten budgethouders (mensen met een pgb). Bij het afsluiten van zorgovereenkomsten, kan gebruik worden gemaakt van modelcontracten van het Servicecentrum. Iedereen met een pgb vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kan van de diensten van het Servicecentrum pgb gebruikmaken. Heeft u een pgb vanuit de Wmo, dan moet uw gemeente een contract hebben gesloten met het Servicecentrum pgb voordat u van de diensten gebruik kunt maken. De diensten van het Servicecentrum pgb zijn gratis.

Per Saldo is de belangenvereniging van mensen die gebruik maken van het persoonsgebonden budget. Per Saldo geeft haar leden ondersteuning, informatie en advies. Ook Per Saldo heeft modelcontracten beschikbaar. Leden kunnen administratieve taken zelf uitvoeren op www.epgb.nl, een website die gekoppeld is aan de website van Per Saldo.

Voor meer informatie: zie www.svb.nl of www.pgb.nl. Op laatstgenoemde site staat overigens een praktische test waarmee u kunt beoordelen of het inschakelen van hulp/zorg via een pgb iets voor u is.

Reactie geven?

plaatje: bulletWilt u reageren op bovenstaande teksten? Dat kan hieronder.