logoplaatje

Palliatievezorg.nl Palliatieve zorg...

plaatje: Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

plaatje: bulletNaast de bestrijding van pijn en andere lichamelijke klachten, is aandacht voor de psychosociale en spirituele aspecten van ziek-zijn en sterven de tweede pijler van palliatieve zorgverlening. Ook hierbij is ‘het bieden van verlichting’ het doel van de zorgverleners
Veelvoorkomende problemen in de palliatieve fase zijn angst, depressie en verwardheid. De problemen kunnen deels met medicijnen worden behandeld. Er is wereldwijd veel bekend over hoe dergelijke klachten het beste verlicht kunnen worden. In Nederland baseren artsen zich grotendeels op de ‘richtlijnen palliatieve zorg’ die in 2002 zijn opgesteld door het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland.

Behalve met medicamenteuze ondersteuning, kan ‘verlichting’ van de situatie bereikt worden door gesprekken te hebben en een luisterend oor aan te bieden, aandacht te besteden aan zingevingsvragen of complementaire zorgvormen in de behandeling te betrekken.

Verlichting bieden kan ook door mantelzorgers te ondersteunen en/of vrijwilligers in te schakelen. Daarnaast kunnen patiënten en naasten worden gewezen op het bestaan van gespecialiseerde instellingen voor psychosociale problematiek.