logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

In het verzorgingshuis

plaatje: bulletVoor tienduizenden Nederlanders is het verzorgingshuis hun ‘thuis’.
Bewoners zijn er gaan wonen toen er lichamelijke problemen waren. De zorg in het verzorgingshuis wordt vooral verleend door ziekenverzorgenden. Verzorgingshuizen hebben zelden eigen artsen in dienst. Bij de meeste bewoners is dan ook de eigen huisarts degene die de medische verantwoordelijkheid draagt. Als bewoners ongeneeslijk ziek blijken te zijn, wordt de zorg voortgezet door dezelfde zorgverleners. In steeds meer verzorgingshuizen kunnen ook gespecialiseerde vrijwilligers worden ingezet. Een klein aantal verzorgingshuizen in Nederland heeft een aparte afdeling palliatieve zorg.


Financiering

De zorg in een verzorgingshuis wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Bewoners betalen een vast bedrag (per maand/kwartaal/jaar) voor het wonen. Daarin komt geen verandering als er sprake is van een ongeneeslijke ziekte.