logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

Hospice of bijna-thuis-huis

plaatje: bulletEr zijn twee soorten hospices in Nederland: hospices die met name door vrijwilligers worden gerund (vaak bijna-thuis-huizen genoemd) en hospices waar vooral professionals werken.
In de hospices waar alleen vrijwilligers werken wordt de verpleegkundige zorg verleend alsof de bewoner thuis woont: door de ziekenverzorgenden en wijkverpleegkundigen van de thuiszorg dus. De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts. Als deze te ver weg woont van het hospice, kan een huisarts uit de regio van het hospice ingeschakeld worden de zorg over te nemen.
In de andere soort hospices wordt de verpleegkundige zorg verleend door eigen verpleegkundigen en verzorgenden. Deze hospices hebben veelal een eigen arts in dienst. Afhankelijk van de situatie kunnen hospice-arts en huisarts Ė samen met de patiŽnt en diens naasten Ė afstemmen wie welke taken op zich neemt.

U kunt hieronder lezen over de kosten van het verblijf in een hospice en over hoe u een opname kunt regelen. Meer informatie over hospicevoorzieningen (over de verschillende soorten, de historie), vindt u hier.

Financiering

De zorg die in een hospice of bijna-thuis-huis wordt verleend, wordt vergoed door de AWBZ. Bewoners betalen dus niet voor de zorg. Ook de hulpmiddelen die patiŽnten daar nodig hebben (zoals een speciaal matras of een postoel) worden vergoed.

De patiŽnt betaalt wel een eigen bijdrage (tussen de drie tot vijftien euro per dag, of naar draagkracht) omdat de hospicevoorziening geen vergoedingen van de overheid of zorgverzekeraar krijgt voor het onderhoud van het pand, de energie, het eten, de scholing van het personeel, et cetera.

Opname regelen

Een opname kan in gang gezet worden door een verwijzing van een arts of een verpleegkundige. Ook de patiŽnt zelf, of diens naasten, kunnen contact opnemen met het hospice.

Opname is doorgaans mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn van hospice tot hospice verschillend. Vaak zijn er opname-criteria die te maken hebben met de ernst van de ziekte, de prognose, woonomstandigheden en beschikbare mantelzorg (de zorg van partner, familieleden en vrienden).