logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

Verpleeghuis

plaatje: bulletVoor tienduizenden Nederlanders is het verpleeghuis hun ‘thuis’.
Bewoners zijn er gaan wonen toen er ernstige lichamelijke of psychogeriatrische problemen waren. De zorg in het verpleeghuis wordt vooral verleend door verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Er werken gespecialiseerde verpleeghuisartsen. Ook worden vaak fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers of diëtisten in de zorg betrokken. Als bewoners ongeneeslijk ziek blijken te zijn, wordt de zorg voortgezet door dezelfde zorgverleners. In steeds meer verpleeghuizen kunnen ook gespecialiseerde vrijwilligers worden ingezet. Enkele tientallen verpleeghuizen kennen aparte afdelingen palliatieve zorg.

Financiering

De zorg in een verpleeghuis wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Bewoners betalen een vast bedrag (per maand/kwartaal/jaar) voor het wonen. Daarin komt geen verandering als er sprake is van een ongeneeslijke ziekte.