logoplaatje

Palliatievezorg.nl Waar?

Palliatieve afdeling

plaatje: bulletEnkele tientallen verpleeg- en verzorgingshuizen hebben aparte ‘afdelingen palliatieve zorg’ (of hospice-afdelingen). Vaak zijn dit afdelingen van beperkte omvang (4-6 bedden).
De afdelingen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen ‘van buiten de instelling’: mensen die dus thuis of in het ziekenhuis verblijven. De zorg wordt er verleend door zorgverleners die ook elders in de instelling werken of door zorgverleners die speciaal voor het werken op een ‘palliatieve afdeling’ zijn opgeleid. Vaak is er ook een gespecialiseerde arts aan de afdeling verbonden.

Financiering

De zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Bewoners betalen een vast bedrag (per dag/week/maand) voor het wonen.

Opname regelen

De huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis kan voor een doorverwijzing zorgen. Opname is doorgaans mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn van afdeling tot afdeling verschillend. Vaak worden er opname-criteria gehanteerd die te maken hebben met de ernst van de ziekte en de prognose.