logoplaatje

Palliatievezorg.nl Palliatieve zorg...

Definitie WHO 1990

plaatje: bulletDe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 1990 voor het eerst een definitie van palliatieve zorg opgesteld:
Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiŽnten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk als de aandacht voor psychologische, sociale en spirituele problemen. Het algemene doel van palliatieve zorg is het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiŽnt als diens naasten. Palliatieve zorg bevestigt het leven, en beschouwt het sterven als een normaal proces. Palliatieve zorg legt de nadruk op de verzachting van pijn en andere problematische symptomen, integreert in de patiŽntenzorg de lichamelijke, emotionele en spirituele aspecten, probeert de patiŽnt tot de dood te ondersteunen om zo actief mogelijk te kunnen leven, en helpt de naastbestaanden zowel in het omgaan met de zieke patiŽnt als bij de rouwverwerking na diens overlijden.

In 2002 heeft de WHO de definitie aangepast. Lees hier de definitie van 2002.