logoplaatje

Palliatievezorg.nl Palliatieve zorg...

Definitie WHO 2002

plaatje: bulletDe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld:
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiŽnten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
Bij palliatieve zorg:
  • is niet de genezing van de patiŽnt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beÔnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke ťn psychische klachten;
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geÔntegreerd benaderd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiŽnt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiŽnt en met eigen rouwgevoelens;
  • wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiŽnten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiŽnt (ondersteuning bij verliesverwerking);


Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieŽn die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie). Palliatieve zorg kan ook (medische) onderzoeken omvatten die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te begrijpen en te behandelen.