logoplaatje

Palliatievezorg.nl Hospicevoorzieningen

plaatje: Verpleeghuis Eugeria, Almelo
Verpleeghuis Eugeria, Almelo

In het verpleeghuis

plaatje: bulletEr worden in Nederland verschillende benamingen gebruikt voor de gespecialiseerde afdelingen in verpleeghuizen waar mensen in hun laatste levensfase worden opgenomen. Bij het ene verpleeghuis heet het ‘de palliatieve unit’, bij de andere ‘hospice-afdeling’. De afdelingen zijn over het algemeen klein: gemiddeld 4-6 bedden. Iedere bewoner heeft een eigen kamer, die hij met eigen spullen mag inrichten.
De afdelingen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen ‘van buiten de instelling’: mensen die thuis of in het ziekenhuis verblijven en daar niet willen of kunnen blijven. De zorg wordt verleend door het reguliere personeel van het verpleeghuis, of door gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden. Een verpleeghuisarts is doorgaans verantwoordelijk voor de medische zorg. Indien nodig, kunnen andere zorgverleners – geestelijk verzorgers, diëtisten, fysiotherapeuten – worden ingeschakeld. Soms werken er ook vrijwilligers op de afdeling.