logoplaatje

Palliatievezorg.nl Hospicevoorzieningen

plaatje: In het verzorgingshuis

In het verzorgingshuis

plaatje: bulletEr worden in Nederland verschillende benamingen gebruikt voor de gespecialiseerde afdelingen in verzorgingshuizen waar mensen in hun laatste levensfase worden opgenomen. Bij het ene verzorgingshuis heet het ‘de palliatieve unit’, bij de andere ‘hospice-afdeling’. De afdelingen zijn over het algemeen klein: gemiddeld 2-3 bedden. Iedere bewoner heeft een eigen kamer, die hij met eigen spullen mag inrichten.
De afdelingen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen ‘van buiten de instelling’: mensen die thuis of in het ziekenhuis verblijven en daar niet willen of kunnen blijven. De zorg wordt verleend door het reguliere personeel van het verzorgingshuis, of door gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden. Soms zijn vrijwilligers bij de zorg betrokken. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.